FOTOKART-İstanbul-Kadıköy-Moda İskelesi-2 ad.,-6X9 Cm.