FİLATELİ-Damga Pulları İzahnamesi-İstanbul 1926-Damga Müdüriyeti Matbaası 16+2 Tam Sayfa Damga Pulu Numuneleri İhtiva Eder