DERGİ-Yaş Türkistan, Türkistanın Kurtuluşu İçun …. Aylık Mecmua, Şubat 1937 Sayı 87, Baş Muharriri Çokayoğlu Mustafa, Basım Yeri Fransa, Türkistan Türkçesi, Nadir