FOTOĞRAF-İttihat Terakki Cemiyeti Üyesi-İ. Hakkı Paris