FOTOKART-İstanbul-Kadıköy-Fenerbahçe Deniz Feneri-6X9 Cm.