FOTOĞRAF-Kütahya'da Nallı Medrese-Mimari-Detay-1930'lar