FOTOĞRAF-Mareşalin Türk Donanması Ziyareti-1920'ler