FOTOĞRAF-Milli Mücadele Kahramanı Refet Paşa-(Bele)