EFEMERA-Müzik-Münir Nureddin Konseri-Kemal Niyazi Ceyhun-Sadi Işılay-Artaki Candan-Yorğo Bacanos İştirakiyle Fiskal Pullu İstanbul Saray Sinemasında 1940'lar