EL YAZMASI-Osmanlı Dönemi-Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin Tasavvuf Risalesi-Nadir Nüsha-Deri Cildinde-42 Sahife-13x21cm