EL YAZMASI-Osmanlı Dönemi-16 Yüzyıl-Arap Matematikçi ve Havas Alimi El Buninin Şerhül Menafi İsimli Havas Kitabı-Çok Nadir Nüsha-Deri Şemseli Cildinde-Bol Çizimli-40 sahife-13x18cm