EL YAZMASI-Osmanlı Dönemi-Haşiye-i Ala Şerhül Muhtasar Ül-Münteha-Hicri 1297-Nadir Nüsha Fıkıh Kitabı-Takriben 200 Sahife-27x15cm