EL YAZMASI-Osmanlı Dönemi-18 Yüzyıl-Haşiye-i Şerhül Şemsiye-Fıkıh Kitabı-Takriben 200 Sahife-15x26cm