ALBÜM-Mekkei Mükerreme Ve Medinei Münevvere Hac Ziyaret Hatırası-Fotoğraflı Hac Rehberi-Türkan Basımevi-48 Sayfa-Kapak Haliyle-17x10cm