KİTAP-Osmanlıca-Umumi Cep Atlası-Hicri 1334-Tüccarzade İbrahim Hilmi-Eksiksiz-10x17,5cm