KİTAP-Takvim-i Ebuzziya-1310-1311 Seneleri İçin-264 Sayfa-14x21cm