MÜHÜR-Karaman Kazasının Bayır Kariyesi Muhtarlık Mührü-3cm Çapında-1323