MÜHÜR-Sevim Tuhafiye Mağazası-Fahreddin Ve Mahmut Sabri-8x2,5cm