FOTOĞRAF-Mersin Cumhuriyet Demirhanesi Hatırası-(Haliyle)