EL YAZMASI-Safavi-Alrın Tezhipli Dua Mecmuası-Zerbahar Ciltli-140 Sahife-9x15 cm