EL YAZMASI-Menakıbı Gavsiyye-Müellif Muhammed Sadık-Tasavvuf-Nadir Eser Farsça-Takriben 350 Sahife-13x21cm