MÜHÜR-Yeni Pazar-Konya-Hacı Seyyid Dedezade Kazım Selahattin Yazılı Ahşap Mühür-4,5x3cm