KİTAP-Viyanada Basılmış Ermenice Dini Kitap-1823-80 Sahife-12x19cm