EFEMERA-Osmanlı Dönemi-Nadir Tür Evlilik Vesikası-1279 Hicri-16x24cm