FOTOKART-İstanbul-Büyükada-Deniz Banyoları-1940'lı Yıllar