FOTOKART-Ankara Stadı ve Şehirden Görünüş-1940'lı Yıllar