FOTOĞRAF-İstanbul-Taksim Meydanı Hatırası-2 ad.,-1952