FOTOĞRAF-Afyon Halkevi Başkanı İmzalı-1938-Temsil Hatırası