EFEMERA-Balıkesir Halkevi-Dil-Tarih-Edebiyat Şubesi Mektup-1933