EFEMERA-El İlanı-Köy Enstitüleri Kutlama Toplantısı-1968