FOTOKART-İstanbul-Kadıköy-Moda-Notre Damde Sion Okulu İçi-4 ad.