FOTOKART-İstanbul-Kadıköy-Moda-Notre Damde Sion Okul Öğrencileri-11 ad.