FOTOĞRAF-Hanedan Kızı-(H. Abdülmecit)-Dürüşehvar Sultan