FOTOĞRAF-İstanbul Erkek Muallim Mektebi-Jimnastik Bayramı-1931