FOTOKART-İzmir Bahri Baba parkından görünüm (Eski Yahudi kabristanı)