EFEMERA-Sigortacılık-Heybeliada (Halki) Rum Ortodoks Kilisesinin 1.000 Lira Bedelle 1931 Yılında Sigortalandığını Gösterir The British Oak Insurance Company Ltd. Agents Generaux Pour La Turquie Poliçesi-Azınlıklar Tarihi-Nadir