FOTOĞRAF-İstanbul Erkek Muallim Mektebi-1929-Hatıra