FOTOĞRAF-İstanbul Mektebi Harbiye Önünde Tramvay-1925 Yılı