FOTOĞRAF-Ağrı İsyanı-Kürk Aşiret Davo ve Ailesi-1932-(Arkası Yazılı)