FOTOĞRAF-Ağrı İsyanı-1931-Askerler ve Subaylar Grup