FOTOĞRAF-İstanbul Üniversitesi Lisan Mektebi Talebeleri-1938