EFEMERA-Osmanlıca Aferin-Tahsin-Rüştiye Askeriye Şahane-Beşiktaş Mektebi