FOTOĞRAF-İstanbul-Şişhane'de Askeri Geçit-1920'ler