FOTOĞRAF-1923-Stüdyo Kalpaklı Subay-(Arkası Mektuplu)