FOTOĞRAF-Mimari-Yüksek Mimar Mukbil Gökdoğan Arşivinden 6 ad., Mimari Kareler-Foto Hikmet Soğuk Damgalı Kaşeli-Beyoğlu-