FİLATELİ-Kudüs'te Meoşarem'den Kaçak Olarak Postaya Verilmiş (Brocklyn'e Gönderilmiş) Galata Postanesinde Tespit Edilmiş-Galata Postahanesi Antetli Zarf