KİTAP-Ludwig Fekete Osmanlı-Macar İlişkileri Arşiv Belgeleri Albümü-1926-Budapeşte-68 Sayfa+35 Sayfa+15 ad., Tıpkıbasım-1 No'lu Levha Eksik-Metin Kısmı: Dikişler Kopuk-Sırt Açılmış-Başka Eksiği Yok