FOTOĞRAF-Donanma-Denizcilik-Çoğu Yavuz Zırhlısında Çekilmiş-Bahriye Subay ve Askerleri Konulu 31 ad., Fotoğraf