FOTOKART-Bartın-Reis Mustafa Bey'in Ayrıldığı Günün Hatırası İbareli-24.3.1932