FOTOKART-İzmir Bir Görünüş-1920'ler-Foto Cemalettin Damgalı